Betűtípusok, betűcsaládok

Betűtípusok, betűcsaládok

A betűtípus azonos grafikai elven megtervezett ábécé.

A betűtípusok tízes csoportosítása:

 1. Velencei és reneszánsz antikvák
 2. Barokk antikvák
 3. Klasszicista antikva
 4. Talpatlan és egyéb antikvák
 5. Talpatlan lineáris antikva (groteszk)
 6. Betűtalpas lineáris antikva (egyptienne, ejtsd /e.ʒip.sjɛn/)
 7. Írott betűk
 8. Dísz- és reklámbetűk
 9. Fraktur típusok
 10. Idegen betűtípusok

Az egyes típusokon belül a betűknek nevük van (Times, Dutch, Swiss, Courier, Garamond, Bodoni stb.), a betűalak és a vonalvastagság további alcsoportokat alkot.

Font-Clip-Art-303

A betűtípusok kor szerinti csoportosítása:

Könyvekben, újságokban, plakátokon naponta találkozhatunk az írás apró elemeivel: a betűkkel. A történelmi korokban a betű alakját, így az írás képét is alapvetően az íróeszköz határozta meg. Régebbi íráselőzmények: egyiptomi, mezopotámiai, sínai ősformák (krétai), föníciai (ebből alakult ki a héber és arab íráskép), görög (ebből alakult ki a cirill, etruszk és rúna írásformák). A római írásból alakultak ki az európai írásformák, sőt a nyomtatás során alkalmazott betűtípusok is.

 • római kapitális 1. sz. (kapitális kvadráta, rusztika, unciális és félunciális, 2-5. sz.)
 • római kurzív
 • minuszkula 8-13. sz. (karolingi, gótikus)
 • gótikus textúr 12. sz.
 • humanista antikva 14. sz.
 • humanista kurzív
 • reneszánsz 15-16. sz.
 • barokk 17-18. sz.
 • klasszicista 18-19. sz.
 • eklektikus 19. sz.
 • szecessziós 20. sz.
 • konstruktivista 1920-as évek
 • groteszk talpatlan (Groteszk betűk rajzolata: optikailag minden vonaluk azonos vastagságú. Tehát, talpas betű is lehet groteszk.)
 • talpas lineáris
 • art deco
 • díszbetűk 1970-es évektől (ide sorolhatók a graffiti- és plakátbetűk is)

A ma is használt íráskép a karolingi minuszkulával vette kezdetét. Nagy Károly 781-ben ismerkedett meg Alkuin szerzetessel. Az angol szerzetes iskolát rendezett be Tours-ban. Itt hallgatta maga az uralkodó és egész családja Alkuin előadásait. Nemcsak hivatalnokokat, hanem könyvmásolókat is nevelt, és ezzel döntő szerepe volt az új betűforma, a karolingi minuscula megteremtésében. Már az uncialéban találunk nyomokat a kisbetű felé, a féluncialé további lépést jelentett, Alkuin pedig végérvényesen kialakította a latin írás kisbetűjét, amelyet nálunk és a latin betűkkel író országokban ma is használnak.